Bills Payment

1. Anu-anong bills ang mababayaran ko gamit ang RCBC DiskarTech?

Lahat ng klase ng bills, mababayaran na gamit ang DiskarTech – kuryente, tubig, phone, internet, or kung ano man!  Makikita ang full list dito.

2. Paano magbayad ng bills gamit ang RCBC DiskarTech?

Madali lang magbayad ng bills sa DiskarTech. Sundan lang ang mga step na ito:

  1. Mag-log in sa DiskarTech App.
  2. Pindutin ang “Pay Bills”.
  3. Pindutin ang category ng bill na gusto mong bayaran.
  4. Pindutin ang pangalan ng biller na gusto mong bayaran.
  5. Ilagay ang hihinging information kasama ang babayarang amount.
  6. I-confirm ang details.
  7. I-enter ang OTP na pinadala sa cellphone number mo.
  8. Success!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *