Data Privacy Notice

Kami sa Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) ay nirerespeto at pinapahalagahan ang inyong privacy. Naniniwala kami na karapatan ninyong malaman kung paano namin ginagamit at pinoprotektahan ang inyong personal na impormasyon. Binibigay namin ang notice na ito para ipaalaman sa inyo ang mga paraan kung paano naman pinoproseso ang inyong pesonal na impormasyon, at ang mga paraan kung paano ninyo makokontrol, sa isang tiyak na lawak, ang mga prosesong ito.

Ano ang mga personal na impormasyon ang aming kinokolekta?

Ang mga personal na impormasyon na aming kinokeleta ay nakadepende sa produkto o serbisyo na iyong kinuha. Narito ang ilang datos na aming kinokolekta:

 • Pangalan at kopya ng mga IDs
 • Petsa ng kaarawan at lugar ng kapanganakan
 • Address
 • Contact details Financial information

Bakit naminginagamit ang inyongimpormasyongpinansyal?

 • Para maibigay ang mga produkto at serbisyo na inyong kinuha
 • Para mag-comply sa mga batas at regulasyon

Paano namininaalagaan ang inyong personal data?

Matatag at mahigpit na pagpapatupad ng mga sumusunod:

 • Organizational measures
 • Physical measures
 • Technical measures 

Paano naminkinokolekta ang inyong personal data?

Sa inyong pagpayag, kokolektahin namin ang inyong personal na impormasyon kapag:

 • Nag-fill out ng form
 • Tumawag sa amin
 • Gumamit ng website o app
 • Bumisita sa aming mga businses centers
 • At iba pang mga kaso na pinapayagan o kinakailangan ng batas

Para basahin ang buo ng Privacy notice, maaaring:

Maaaring magpadala ng inyong data privacy concerns at requests sa [email protected].

Para sa mga katanungan sa RCBC Credit Cards, mag-email sa [email protected].