DiskarTIPs sa pag-log in

Sundin ang DiskarTIPs na ‘to para sa mas madaling pag-log in! I-update din ang app para sa bagong reset password process nang hindi ma-block ang account. ‘Yun oh!