Dis is our Partner sa Asenso

Sa DiskarTech, ang #BuhayGinhawa madali na dis! Kumita sa incentives, mag-save with interest through accessible cash in and withdrawal partners, mag-fund transfer sa banks and e-wallets, magbayad ng bills, bumili ng e-load at gaming pins, murang insurance at telemedicine! Magkakaroon pa ng loans very, very soon! Dis is our partner sa pag-asenso kaya download na dis!