Telekonsulta

1. Ano ang RCBC DiskarTech Telekonsulta Unli?

Ito ay consultation sa isang medical doctor na pwedeng gawin anywhere you are, 24/7. Hindi mo na kailangang pumila sa clinic o hospital para magpa-check-up.

2. Magkano ito?

Ito ay Php50.00 kada buwan, o kaya naman o P150 quarterly.

3. Ano ang coverage nito?

Ang iyong free telekonsulta month ay may may unlimited consultation kay doc via video, call and text. May access din to electronic prescriptions, medical certificates and laboratory requests.

4. Pwede ko bang bilhan ang kilala ko?

Good news! You can buy up to 5 telekonsulta for your family at P25 monthly per subscription. Kasal, live-in o kahit same-sex relationship – basta mahal mo, pwede mong bilhan!