RCBC Moneybela: The Philippines’ First Mobile Human-assisted Remote Banking Service

Ang RCBC MoneyBela: Barangayan Banking, the Philippines’ first mobile human-assisted remote banking service ay pupunta sa mga komunidad na wala pang access sa bangko o iba pang financial services.

Sa tulong ng ating RCBC ATM Go merchant partners in all 81 provinces in the country, sila ang magsisilbing Moneybela’s Banking Experience Support o Moneybela BES agent na magbibigay ng banking services tungo sa financial literacy ng bawat madiskarteng Pilipino na nasa far-flung communities.