Mag-fund transfer gamit ang DiskarTech

Magpadala ng pera sa ibang mga bangko at e-wallets gamit ang DiskarTech app! Sundan lang ang steps na ito:

  1. Pumunta sa “Transfer” at pindutin ang “Sa iba pang bangko o mobile wallet”.
  2. Pumili ng bangko o e-wallet at i-enter ang amount at ang pangalan at account number ng padadalhan.
  3. I-enter ang matatangap na OTP bilang confirmation.