Loans Marketplace

 1. Ano ang Loans Marketplace?

Isa itong feature sa RCBC DiskarTech na kung saan pwede kang mag-apply ng kailangan mong loan sa mga partner loan providers o lenders ng RCBC DiskarTech.

2. Sino ang lenders ng loans marketplace?

Sa ngayon, ka-partner ng RCBC DiskarTech para sa loans marketplace ang Asialink Finance Corporation at Rizal MicroBank.

3. Sino ang pwedeng mag-avail ng loans gamit ang RCBC DiskarTech?

Lahat ng nag-download ng RCBC DiskarTech sa kanilang mobile phone at gumawa ng sariling basic deposit account, pwedeng mag-apply! Siguruhing verified ang inyong account at updated ang app.

4. Paano mag-apply ng loans sa RCBC DiskarTech?

Sundin lang ang steps na ito:

 • Mag-log in sa RCBC DiskarTech app.
 • Piliin ang “Loans” na option.
 • Piliin ang type ng loan na gusto mong apply-an.
 • I-input ang mga hinihinging impormasyon.
 • May makikitang listahan ng loan providers na ka-match ng iyong requirements at profile. Piliin sa listahan ang loan provider na swak sa kailangan mo, base sa approximate interest rate at monthly amortization.
 • Pagkapili ng gusto mong loan provider, lalabas ang iba pang impormasyon tungkol sa loan product na ina-applayan mo gaya ng eligibility criteria ng lender. Kumpirmasyon din ito ng iyong loan application. Sa parehong screen, pwede mo ring i-click ang “DiskarTech Terms and Conditions” para ma-review ang terms and conditions tungkol sa DiskarTech Loans Marketplace.
 • Punan ang dagdag na impormasyon na hinihingi.
 • I-upload ang mga hinihinging dokumento ng lender gaya ng ID, proof of income at iba pa.
 • I-submit ang loan application.
 • Lalabas sa screen ang confirmation na natanggap na ang iyong loan application at na naisubmit na ito sa loan provider.

5. Paano malalaman kung approved ang loans application ko?

Hintayin ang abiso mula sa mismong loan provider. Maaari ring mag-follow up sa kanila gamit ang reference number na nakuha sa application at sa mga sumusunod na contact details:

Asialink Finance Corporation

Contact No.: +63 2 8709-7777

Email Address: [email protected]

Website: www.asialinkfinance.com.ph

Rizal Microbank

Contact No: +63 2 8894-9000

Email Address: [email protected] Website: www.rizalmicrobank.com

6. Anu-ano ang loans na pwedeng i-avail?

Iba’t ibang loans ang pwedeng applyan. Gaya ng mga sumusunod:

 • Doctor’s Loan
 • Car Loan
 • Truck Loan
 • 2nd Hand Car Loan
 • 2nd Hand Truck Loan
 • PUV/Taxi Loan
 • Multicab Loan
 • Multicab Refinancing
 • Motorcycle Loan
 • Tricycle Loan
 • Housing Loan
 • Negosyo Loan
 • Crop Loan
 • Agri-Business Loan

7. Ilang loan products ang pwedeng apply-an?

Walang limit sa loan na pwedeng applyan. Pero hindi pwedeng mag-apply ng kaparehong loan product sa parehong lender within 30 days.