Insurance Products sa DiskarTech

Mga Ka-DiskarTech nating riders at mananakay, sa halagang bente pesos lang pwede na kayong magka-insurance! Maging protektado sa mga ‘di inaasahang pangyayari habang nasa kalsada! May dengue assistance din, sakto ngayong tag-ulan. Your partner sa biz at life, all in dis app!